Online Psychodrama

Psychodrama online is based on the same philosophy, methods and techniques as psychodrama in live sessions. Working with psychodrama online requires something different from the facilitator.
In 2020 it has become more known, however in Russia and the USA it was already a much more widely used way of working on personal obstacles both individually and in groups.
In addition to the techniques of psychodrama, the technical capabilities of an online provider such as Zoom are also important.
This includes options for working with the screen such as screen sharing, screen backgrounds, immersive view, etc.

The stage for the psychodrama can be set in three places.

- At the protagonist's home
- At the screen
- At the director's house who has made his own stage
These three places can be used interchangeably.

Warming up is an important focus. With psychodrama online it is important that the participants experience the meeting as a shared space while sitting in their own room.
That is why the warm-up exercises are important to bring all that spaces together. The techniques that Zoom has available, such as virtual background, can help with this.

A good focus on safety and trust before and during the session is also important and therefore additional agreements are made with all participants.
Working with Psychodrama online in addition to the skills and characteristics of a psychodramatist (action analyst, therapist, director and group leader) also requires skills to host with an online provider with the available techniques.

More info about events and dates.

Psychodrama online is gebaseerd op dezelfde filosofie, methoden en technieken als psychodrama in live bijeenkomsten. Online werken met psychodrama vraagt iets anders van de begeleiding. In 2020 heeft het meer bekendheid gekregen, echter in Rusland en de USA was het daarvoor al een veel meer gebruikte manier om te werken aan persoonlijke belemmeringen zowel individueel als in groepen.
Naast de technieken van het psychodrama zijn de technische mogelijkheden van een online provider zoals zoom ook van belang. Te denken valt hierbij aan opties voor het werken met het scherm zoals scherm delen, scherm achtergronden, immersive view, etc.

Het toneel voor het psychodrama  kan geplaatst worden op drie plekken.
- Bij de protagonist thuis
- Op het beeldscherm
- Bij de director die een eigen podium heeft gemaakt
Deze drie vormen kunnen door elkaar heen worden gebruikt.

Belangrijke aandacht heeft de opwarming. Waar live de mensen in één ruimte bij elkaar zijn is het bij psychodrama online belangrijk dat de deelnemers vanuit hun eigen ruimte komen tot een gezamenlijke ruimte. Opwarmoefeningen om de ruimtes bij elkaar te brengen zijn van groot belang. De technieken die zoom ter beschikking heeft zoals achtergrond kunnen daarbij helpen.

Een goede focus vooraf en tijdens de sessie voor veiligheid en vertrouwen blijft belangrijk en vandaar dat er ook aanvullende afspraken hierover worden gemaakt tussen alle deelnemers.
Werken met Psychodrama online vraagt naast de vaardigheden en kenmerken van een Psychodramaturg (actie-analist, therapeut, regisseur en groepsleider) ook vaardigheden met de technieken die nodig zijn als host om met een online provider te werken. 

 Meer informatie over aanbod en datums.

 

 

 

 

 

—————————————————