Community

Het rommelt in een wijk: jongeren zorgen voor overlast, ouderen komen niet meer buiten en vereenzamen. Twee beroepsverenigingen willen fuseren, maar dat proces loopt niet al te soepel. Een gemeenteraad zoekt naar manieren om adequaat te reageren op de toekomst van krimpgemeente. Sociometrie en sociodrama zijn daarvoor uitgelezen methodieken om zaken helder te krijgen en beweging in te zetten. Groepsdynamiek wordt zichtbaar en door middel van dialoog komen nieuwe oplossingen boven.

Met sociodrama en sociometrie krijgen alle actoren in het vraagstuk een stem. Inlevingsvermogen in elkaar wordt vergroot, er ontstaat meer ruimte voor positieve impulsen en initiatieven en voor een gemeenschappelijke toekomst.

In Nederland en België is deze werkwijze meer in opkomst. In andere landen is het een werkwijze met een bewezen resultaat en wordt het veel toegepast.

Voorbeelden hiervan zijn:
– community theatre
– Theatre of the Oppressed (Boal)
– participatief theater (Formaat – Luc op de Beeck)
– deep democracy

 

—————————————————