Organisaties

Ik zoek naar ontwikkeling van mijn team of organisatie
In een managementteam van een organisatie is sprake van sluimerende conflicten en onduidelijke rollen. Leiderschap is onvoldoende zichtbaar, en de eisen die aan het team en de organisatie gesteld worden, zijn complex. De verwachtingen van de omgeving zijn hoog. Zelf komen ze er niet uit. Ze zien dat er iets mis is, maar ze kunnen er de vinger niet achter krijgen. Het team en daarmee ook de organisatie lijkt verlamd. Onder begeleiding van een psychodrama-regisseur krijgt het team inzicht in wat er precies speelt en worden nieuwe antwoorden gevonden, waardoor beweging ontstaat. Ieder teamlid en het team als geheel maakt een professionele transitie door.

De wereld wordt steeds complexer, ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dat stelt steeds hogere eisen aan mensen en teams in organisaties. Verandering is een constante. Hierdoor worden we voortdurend uitgedaagd in ons vermogen om anderen te begrijpen, het beste uit onszelf te halen en een optimale fit te bereiken tussen persoonlijke, team- en organisatiedoelen. Psychodrama en sociometrie helpen hierbij. Door zicht te krijgen op complexe situaties en door nieuwe antwoorden op bestaande vraagstukken en adequate antwoorden op nieuwe vraagstukken te vinden.
Psychodrama en sociometrie gaat over team- en ervaringsgericht leren en ontwikkelen. Het is leren in actie. En daarmee is het een uitermate effectieve methode om te komen tot topteams.
Met behulp van psychodrama en sociometrie ervaren professionals aan den lijve wat het betekent om nieuwe rollen te vervullen, om de kracht van groepen aan te boren en effectieve(re) samenwerkingsrelaties aan te gaan. Topteams in organisaties kennen zichzelf en kennen hun omgeving en kunnen beide effectief beïnvloeden. En komen daardoor tot betere prestaties.

De werkzame bestanddelen van psychodrama als interventie-methodiek zijn:
• Een ervaren psychodramaregisseur zorgt voor een speelse en veilige context waarin hij de kracht van de groep aanboort
• De groep lost zelf zijn probleem op
• De (psycho) dynamiek in de groep wordt opengelegd
• Iedereen in de groep doet mee, niemand kan achteroverleunen
• We blijven niet aan de oppervlakte, maar zoeken de diepte op
• Er ontstaat veel meer begrip voor ieders persoon, rol en context.
• Het is oplossen in-actie en daarmee ervaringsleren: je ziet werkelijk wat er mis gaat; je pakt oude patronen aan en ontdekt nieuwe effectieve rollen en gedrag.

—————————————————