Persoonlijk

PERSOONLIJK

Iemand vertelde over psychodrama. Zij had vijf sessies gedaan en er zoveel aan gehad voor haarzelf. Haar leven en werk hadden aan diepgang gewonnen; bovendien was er een wending gekomen in haar bestaan.

Wat gebeurde er dan?
“Ik kwam in een groep terecht waar ik op zoek was naar duidelijkheid voor mijn toekomst. De anderen in de groep hadden een eigen reden om mee te doen. Het varieerde nog al: waarderen van eigen talenten, ruzie met schoonouders, altijd zich alleen voelen, geplaagd worden door een voorval in vroege jeugd, aanstaand moederschap, en ikzelf: zo ontevreden met mijn eigen werksituatie en steeds maar ja zeggen op elke vraag; daar wilde ik vanaf.
Onder leiding van de psychodrama-regisseur zette vrijwel iedereen zijn diepste vragen om in zichtbare beelden, situaties, acties. Alternatieven werden geprobeerd, ervaringen herbeleefd, beeldvorming gezuiverd. Emoties kwamen boven, werden aangeraakt, kregen nieuwe impulsen en werden hanteerbaar.
Het was nog niet eens mijn eigen psychodrama, dat de grootste impact had op mij. Ik heb zoveel moedige anderen gezien, die iets met hun leven wilden. Daarnaast was het de warme, genegen, bijna genezende ontmoeting met zoveel zoekende mensen, die mij de moed gaven om mijn eigen leven weer écht in de hand te nemen: ik ben weer bezig de regisseur van mijn eigen bestaan te worden”.

—————————————————