Ina Hogenboom

Ina is a registered psychologist NIP and trainer in psychodrama in her own institute and at the NBES (TEP). Ina is specialized in working with psychodrama and trauma (Therapeutic Spiral Model). Ina combines psychodrama, sociodrama and sociometry with techniques from ACT, Focusing, Pesso, EMDR, cognitive behavioral therapy and the latest findings from neuroscience.

"I believe in creativity, people are creative beings. Every person searches for and creates his or her own solutions in dealing with the world. This can be about interacting with others, working towards goals, making choices, solving problems, etc.
I find it very inspiring to support people in rediscovering that creativity. I work with psychodrama, an active, powerful and light-hearted method of working. I often see that feelings of hope, strength and pleasure are reactivated and the belief in one's own abilities returns.

It is an effective and playful way of examining situations in which you get stuck, and then practicing with new behavior. This way of learning ensures that learning experiences last, because thinking, feeling and acting are combined.
The learning experience is not only stored cognitively, but is also embedded in the body (embodied). I often hear that people experience more choices in this way of working and can also try them out directly and feel whether they suit them.


With the help of psychodrama, psychodrama techniques, I accompany people (relationships, individuals, groups) when they get stuck in various areas of life. I work more and more with a trauma-informed method (trauma-informed care).

I educate people in working with psychodrama and I train international therapists in working with trauma and psychodrama." Website: PsychodramaQ.nl

Ina is registerpsycholoog NIP en opleider in psychodrama in eigen instituut en bij de NBES (TEP). Ina is gespecialiseerd in het werken met psychodrama en trauma (Therapeutic Spiral Model). Ina combineert psychodrama, sociodrama en sociometrie met technieken uit ACT, Focussen, Pesso, EMDR, cognitieve gedragstherapie en de nieuwste bevindingen uit de neurowetenschappen.

"Ik geloof in creativiteit, mensen zijn creatieve wezens. Ieder mens zoekt naar en creëert zijn of haar eigen oplossingen in het omgaan met de wereld. Dit kan gaan over het omgaan met anderen, het werken aan doelen, het maken van keuzes, het oplossen van problemen enz. Ik vind het zeer inspirerend om mensen te ondersteunen bij het hervinden van die creativiteit. Ik werk daarbij met psychodrama, een actieve, krachtige èn luchtige methode van werken. Ik zie veelal dat gevoelens van hoop, kracht en plezier weer geactiveerd worden en het geloof in eigen kunnen weer terugkomt.

Psychodrama is een effectieve en speelse manier om situaties waarin je vastloopt te onderzoeken, en daarna te oefenen met nieuw gedrag. Deze manier van leren zorgt ervoor dat leerervaringen beklijven, omdat denken, voelen en handelen gecombineerd worden. De leerervaring wordt niet alleen cognitief opgeslagen, maar ook in het lichaam verankert (embodied). Ik hoor vaak dat mensen bij deze manier van werken meer keuzemogelijkheden ervaren en die ook direct kunnen uitproberen en voelen of het bij hen past.

Met behulp van psychodrama, psychodramatechnieken begeleid ik mensen (relaties, individueel, in groepen) bij het vastlopen op diverse levensgebieden. Ik werk daarbij steeds meer met een trauma-geïnformeerde methode (trauma-informed care).
Ik geef opleiding in psychodrama en ik train internationaal hulpverleners in het werken met trauma en psychodrama.”
Website: PsychodramaQ.nl

—————————————————