Meeting in mutual understanding – Hannah Salome

Meeting in mutual understanding

On my walks, I regularly meet a variety of people. I stop and chat. These conversations are about the weather, the dog, how nice it is to walk, corona and other things happening in the area. These encounters can be short or long and really are a moment of brief contact. It's kind of like "who am I" and "who are you"?

In other encounters, for example in my work with colleagues, the contact is different. Good conversations about ideas, business topics, conflicts of interest and maybe sometimes short conflicts or firm dialogues. In these relationships I experience the importance of seeking mutual understanding and appreciation in the interest of working together.
In these conversations  it is about "who am I" - "who are you" and how are my ideas/thoughts seen, understood, interpreted by the other. In order to understand the other better (to further the communication) I try to take the position of the other and, so to speak, stand in the other's shoes, in order to be able to experience a subject from the perspective of the other.
In my private relationships I also experience good and less good conversations, that is, conversations when I do not feel heard or understood. Conflicts are lurking because emotions can run high. I then ask myself the question: "Who am I - who is the other". Who do I want to be in the presence of the other and how do I want to deal with my emotions in the presence of the other? In order to authentically meet the other person, I look for dialogue. When emotions run high, for me it's an art to really get into an authentic conversation with the other person and also to be able to experience the conversation from the other person's perspective.

Sometimes it helps to have a structured methodical way of doing this. In my work as a relationship therapist/coach, a methodical way of working such as the Simultaneous Action-Observer Strategy (SA-OS) is a good tool to use. Mutual understanding and appreciation grows so that partners can move forward together.

Ontmoeting in wederzijds begrip

Op mijn wandelingen ontmoet ik regelmatig diverse mensen. Ik stop en maak een praatje. Deze gesprekken gaan dan over het weer, de hond, hoe fijn het is om te wandelen, corona en andere dingen die gebeuren in de omgeving. Deze ontmoetingen zijn kort of langer en zijn een moment van kort contact. Het is een soort van “wie ben ik” en “wie ben jij”?
In andere ontmoetingen bijvoorbeeld als in mijn werk met collega’s, is het contact weer anders. Goede gesprekken over ideeën, zakelijk onderwerpen, belangen tegenstellingen en misschien soms wel korte conflicten of stevige dialogen. In deze relaties ervaar ik juist het belang om in het contact wederzijds begrip en waardering te zoeken in het belang van samenwerken.
Ook hierbij gaat het om “wie ben ik” - “wie ben jij” en hoe worden mijn ideeën/gedachten door de ander gezien, begrepen, geïnterpreteerd. Om de ander beter te begrijpen (verder te komen) zoek ik hoe ik als het ware ook in de schoenen van de ander kan staan om een onderwerp te kunnen ervaren vanuit het perspectief van de ander.

In mijn privé relaties ervaar ik ook goede gesprekken en minder goede gesprekken, gespreken waar ik mij niet gehoord voel of niet begrepen voel. Conflicten liggen op de loer omdat emoties hoog kunnen oplopen. Ik stel mijzelf dan de vraag: “wie ben ik - wie is de ander”. Wie wil ik zijn in het bijzijn van de ander en hoe wil ik omgaan met mijn emoties in het bijzijn van de ander. Om er met de ander uit te komen, zoek ik naar de dialoog. Bij hooglopende emoties vind ik het dan ook een kunst om werkelijk authentiek met een ander in gesprek te gaan en ook het gesprek te kunnen ervaren vanuit het perspectief van de ander.

Soms helpt het om dan een gestructureerde methodische manier te hebben om dit te doen. In mijn werk als relatietherapeut/coach geeft een methodische werkwijze zoals de Simultaneous Action-Observer Strategy ( SA-OS) een goed handvat om in te zetten. Wederzijds begrip en waardering groeit waardoor partners met elkaar weer verder kunnen.

Reageren is niet mogelijk

—————————————————