Role reversal with a cow – Ina Hogenboom

Role reversal with a cow

Cows, sheep, horses, swans, ducks, I always get very relaxed when I walk along the meadows. When the cow looks at me I think 'how would the cow see me'. I step into the role of the cow and look at myself. I see a person who is busy doing many nice things, but who also sometimes forgets to take a rest. I feel a kind of pitying, compassionate, thinking 'man, man, don't be so busy' and 'take it easy, enjoy where you are right now'.

This technique is called role reversal and is often used in Psychodrama. Role reversal there is often active and explicit. This means that we ask clients, for example, to step into the role of mother, father, employer or colleague. We ask them to step into the role of the other, standing in the other person's body posture , move like the other and look like the other. In this way people make contact with how the other person is in life and how the other person thinks and feels. I call this a complete change of perspective, which often results in a greater understanding of the other person's intentions and motivations.
Regularly people are also surprised by what they feel in the role of the other, something that was not available from their own role. And people also take the experience back to their own role. Mutual understanding is increased and by playing roles people also become more skilled. Just practicing expressing anger in the other person's role is sometimes instructive for yourself.

I walk back home with the message of the cow in my mind. When I am busy I often think back to the cow. This helps me to take a break.

Rolwisselen met een koe

Koeien, schapen, paarden, zwanen, eenden, ik kom altijd erg tot rust als ik door de weilanden loop. Als de koe naar mij kijkt denk ik 'hoe zou de koe naar mij kijken'. Ik stap in de rol van de koe en kijk naar mijzelf. Ik zie een mens die druk is met veel leuke dingen, maar die ook weleens vergeet rust te nemen. Ik voel een soort meewarige, compassievolle blik met gedachten als ‘mensje, mensje, maak je niet zo druk’ en ‘doe eens rustig aan, geniet van waar je nu bent’.

Deze techniek noemen we rolwisselen en dit wordt veel gebruikt bij Psychodrama. Het rolwisselen gebeurt daar veelal actief en expliciet. Dit betekent dat we cliënten bijvoorbeeld vragen eens in de rol van moeder, vader, werkgever of collega te stappen. We vragen hen in de rol van de ander te stappen, te staan als de ander, te bewegen als de ander en te kijken als de ander. Zo maken mensen contact met hoe de ander in het leven staat en hoe de ander denkt en voelt. Ik noem dit een volledige wisseling van perspectief, waarbij vaak meer begrip voor de intenties en beweegredenen van de ander ontstaat. Regelmatig worden mensen ook verrast door wat ze voelen in de rol van de ander, iets dat niet beschikbaar was vanuit de eigen rol. En mensen nemen de ervaring ook weer mee terug naar de eigen rol. Wederzijds begrip is verhoogd en door het spelen van rollen worden mensen ook steeds vaardiger. Even oefenen met boosheid uiten in de rol van de ander is soms leerzaam voor jezelf.

Dus, ik loop weer terug naar huis met in mijn hoofd de boodschap van de koe. Als ik het druk heb denk ik vaak terug aan de koe. Dit helpt me om even een pauze te nemen.

Reageren is niet mogelijk

—————————————————